Stage van Laura en Emma

Lees de nieuwsbrief van november hier! In het kort: er doen nu 471 mensen mee aan de steekproef en we zijn gestart met interviews. We praten in de interviews met mensen die niet helemaal bedoeld of gepland zwanger zijn. Het is een eer dat zij hun verhaal met ons delen. Wat wij in de interviews ophalen, zullen we inzetten om de zorg in Den Haag te verbeteren. Ken jij iemand die hun verhaal met ons wilt delen? Neem dan contact met Merel op!

Dit najaar lopen Laura en Emma stage bij ons. Daar zijn we heel blij mee! Ze stellen zich hier aan jullie voor.

Laura

Hoi! Ik ben Laura, ik zit in mijn laatste jaar van de master Geneeskunde aan de Universiteit Leiden en van september tot januari loop ik mijn wetenschapsstage bij de RISE UP studie.

Ik zal mij tijdens mijn stage bezig houden met de evaluatie van het zwangerschapsgesprek door de JGZ in Den Haag. Hiervoor zal ik interviews houden met jeugdverpleegkundigen, aanstaand ouders en aanmelders, zoals verloskundigen of gynaecologen. Met de informatie uit deze interviews kunnen we bekijken wat er goed gaat en hoe de zwangerschapsgesprekken nog verbeterd kunnen worden.

Daarnaast zal ik ook meehelpen met de werving van deelnemers voor de RISE UP studie. Dit doe ik onder andere bij CJG’s in Den Haag, waar zwangere vrouwen komen voor de kinkhoestvaccinatie of de griepprik.

 Emma

Hoi! Mijn naam is Emma Veerman. Ik ben geneeskundestudent bij de Universiteit Leiden en ben nu bezig met het laatste jaar van mijn master/co-schappen. Vanaf oktober 2023 loop ik mijn wetenschappelijke stage bij de RISE UP studie, dit zal ik doen tot eind januari 2024. Een grote verandering in vergelijking met mijn co-schappen in het ziekenhuis, maar ik kijk er erg naar uit om kennis te maken met het onderzoeksvak!

Voor mijn stage zal ik bezig zijn met een eigen verslag. Ik ga hierbij uitzoeken in welke mate zwangeren in Den Haag worden ondersteund en in welke mate zij te ondersteunen zijn. Ik hoop hiermee te kijken of binnen deze categorieën een verschil bestaat tussen een bedoelde en een onbedoelde zwangerschap. Daarnaast hoop ik zo ook enigszins in kaart te brengen welke zwangeren het meest gebaat zouden zijn bij extra ondersteuning. 

In mijn stageperiode zal ik ook bezig zijn met de actieve werving van kandidaten. U zou mij daarvoor onder meer tegen kunnen komen bij de Centra voor jeugd en gezin in Den Haag tijdens de spreekuren voor de 22-weken prik. Wellicht tot dan!

Stage update van Roos en Leanne

Van februari tot en met juni 2023 hebben Roos en Leanne stagegelopen bij de RISE UP studie. Roos is een masterstudent Health Sciences en Leanne een masterstudent Global Health, en beiden studeren ze aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voor hun opleiding deden ze allebei een eigen onderzoek binnen de RISE UP studie. Hieronder leggen ze hun resultaten uit.

Onbedoelde zwangerschappen

Onbedoelde zwangerschappen kunnen samenhangen met een verminderde gezondheid voor moeders en de kinderen. Daarom was het doel van onze stage om factoren die gerelateerd zijn aan onbedoelde zwangerschappen in kaart te brengen.

De data die we hebben gebruikt voor onze eigen onderzoeken is voorlopige data. De RISE UP studie gaat namelijk nog in ieder geval een jaar door, dus er zullen nog deelnemers bij komen. Hierdoor kunnen resultaten nog veranderen.

Met de voorlopige data die wij voor ons onderzoek hebben gebruikt, hebben we gevonden dat 24% van alle zwangerschappen in onze dataset onbedoeld waren. Een interessante bevinding is dat een groot deel van deze groep vrouwen zowel negatieve als positieve gevoelens ervaart met betrekking tot de zwangerschapsintentie. Dus niet alle onbedoelde zwangerschappen worden als negatief ervaren. Ook hebben we gevonden dat het ervaren van negatieve gebeurtenissen, zoals een scheiding of het verliezen van een geliefde gedurende een persoons leven en het gebruik van anticonceptie in de maand vóór een zwangerschap de kans op een onbedoelde zwangerschap vergrootten. Deze voorlopige resultaten geven meer inzicht in welke personen een verhoogd risico hebben op een onbedoelde zwangerschap. Dit kan helpen bij het verbeteren van de zorg, zodat vrouwen met een kinderwens hierin ondersteund kunnen worden en vrouwen zonder kinderwens de middelen en kennis kunnen verkrijgen om een zwangerschap te voorkomen.  

Anticonceptie bij de verloskundige

Wil je anticonceptie? Dan kun je in Nederland terecht bij bijvoorbeeld de huisarts, maar ook bij de verloskundige. Dit geldt niet alleen voor mensen die al bekend zijn bij een verloskundige vanwege hun zwangerschap, maar voor iedereen die anticonceptie wil. 

Verloskundigenpraktijken in Den Haag wilden graag weten hoe vrouwen het ervaren om anticonceptie bij een verloskundige te krijgen. Daarom hebben ze ons gevraagd dit te onderzoeken. 

Leanne heeft de afgelopen maanden interviews gehouden met tien vrouwen die voor anticonceptie naar de verloskundige gingen. Sommige van deze vrouwen waren al bekend bij de verloskundige vanwege een zwangerschap, maar anderen kwamen er alleen voor anticonceptie.

Uit de interviews is gebleken dat alle geïnterviewde vrouwen hun afspraak voor anticonceptie met een verloskundige als prettig hebben ervaren! Bijvoorbeeld omdat ze de verloskundige vriendelijk en empathisch vonden, omdat de verloskundige genoeg tijd voor je neemt, en omdat de verloskundige je goed informeert over de anticonceptiemethoden en de bijwerkingen. 

Veel mensen weten niet dat je voor anticonceptie naar de verloskundige kunt gaan. Maar de gevonden positieve ervaringen laten zien dat het belangrijk is om meer mensen te informeren over deze optie.

Partners voor de werving: bedankt!

Naast ons eigen onderzoek hebben wij gewerkt aan de werving van nieuwe deelnemers voor de RISE UP studie. We waren hiervoor vaak te vinden bij verschillende CJGs in Den Haag en we brachten flyers naar partners die ons helpen met de werving. We willen graag alle medewerkers van de CJGs, verloskundigen praktijken, HMC, huisartsen, Fiom en Siriz bedanken voor het leuke contact dat wij in de afgelopen maanden met jullie hebben gehad!

Stage van Maaike

Hoi, ik ben Maaike Merckens. Ik ben zesdejaars geneeskunde student en heb de afgelopen 4 maanden mijn wetenschapsstage gelopen op de Health Campus bij de RISE UP studie. Naast het onderzoek voor de RISE UP studie heb ik ook meegewerkt aan de evaluatie van de Nazorgpoli van het Haga/Juliana Kinderziekenhuis. Hiervoor heb ik ouders geïnterviewd over hun ervaringen op de Nazorgpoli.

Voor mijn wetenschapsstage heb ik gekeken naar voorlopige data. Zo heb ik bijvoorbeeld gekeken wat het percentage van onbedoelde zwangerschappen is onder onze deelnemers. Hiervoor heb ik de data bekeken die we op 23 januari binnen hadden. Op dat moment hadden 131 zwangeren en 27 partners de vragenlijst volledig ingevuld. Bijna de helft van de deelnemers hoorde over het onderzoek bij hun verloskundige, 23% bij het Centrum Jeugd & Gezin en enkelen via een poster of flyer. In de figuur hieronder is de verdeling van deelnemers te zien in Den Haag per inwoners in de wijk. Hier kan je zien dat uit heel Den Haag mensen deelnemen aan ons onderzoek! Hoe donkerder de kleur van een gebied, hoe meer mensen vanuit deze wijk meedoen.

Kaart van Den Haag met verdeling van deelnemers over de stad.

Resultaten tot nu toe

Hoe bedoeld een zwangerschap is, is meer dan enkel de vraag ‘is de zwangerschap gepland?’. Het is belangrijk om iemands plannen, acties en gevoelens ten opzichte van de zwangerschap mee te nemen. Daarom gebruiken wij de London Measure of Unplanned Pregnancy. Een score van 10-12 betekend dat de zwangerschap bedoeld is, en een score van 0-9 dat deze niet (helemaal) bedoeld was. Uit onze resultaten komt dat 22% van de zwangeren die de vragenlijst hebben ingevuld, de zwangerschap als niet bedoeld ervaren. Dit gaat alleen over onze deelnemers en is dus (nog) niet te betrekken op de stad Den Haag. Dat gaan we later wel bekijken.

Voortgang RISE UP studie

In de maanden dat ik mijn stage bij de RISE UP studie heb gelopen, hebben we veel ontwikkelingen gemaakt. Zo waren er toen ik begon 126 vragenlijsten ingevuld en nu zitten we al op de 196! Ook hebben we de vragenlijst in het Arabisch, Bulgaars, Mandarijn (Chinees) en Pools afgemaakt en kan de Engelse vragenlijst nu ook online worden ingevuld! Ook zijn we nu (afwisselend) bij alle CJG’s op het 22-weken spreekuur te vinden om vrouwen te informeren over de studie én werken we samen met het Zwangerenportaal. Inclusie voor de RISE UP studie zal de komende maanden nog door gaan, en we willen alle partijen die helpen bij de werving voor de studie heel erg bedanken. In de zomer zullen we nog een keer voorlopige resultaten bekijken en een nieuwe update plaatsen.

Mocht je nog vragen hebben, neem vooral contact met ons op en wij beantwoorden deze met alle plezier!  

Welkom, Roos en Leanne!

De komende maanden zullen Roos en Leanne stage lopen bij de RISE UP studie. Benieuwd wat ze gaan doen? Ze stellen zich even voor.

Roos

Hallo, ik ben Roos Jonkman. Ik ben een master studente gezondheidswetenschappen (specialisatie: Preventie en Publieke Gezondheid) aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Tot en met juni 2023 loop ik stage bij het LUMC op de Health Campus in Den Haag, waar ik zal bijdragen aan de RISE UP studie. Hier kijk ik heel erg naar uit!

Voor de RISE UP studie is het van belang om informatie te verkrijgen van zoveel mogelijk zwangere personen in Den Haag en daarom zal ik mij bezighouden met actieve werving van respondenten. Dit ga ik onder andere doen bij de Centra voor Jeugd en Gezin in Den Haag waar zwangeren komen voor een 22-weken prik.

Naast het werven van nieuwe respondenten ga ik onderzoeken of er associatie bestaat tussen negatieve levenservaringen – zoals bijvoorbeeld de dood van een geliefde – en onbedoelde zwangerschappen. Met de informatie die hieruit voorkomt hoop ik bij te kunnen dragen aan het verbeteren van preventieve zorg om het risico op onbedoelde zwangerschappen te verlagen. Dit sluit erg aan bij mijn interesse die tijdens mijn studie is ontstaan: door middel van preventie de mensen in Nederland zo gezond mogelijk houden, zodat zij een hoge kwaliteit van leven ervaren. 

Leanne

Hoi! Ik ben Leanne, 22 jaar oud en ik volg momenteel de master Global Health Research aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van februari tot en met juni 2023 ben ik stagiair bij de RISE UP studie.

In deze paar maanden ga ik onderzoek doen naar de relatie tussen de intentie van zwangerschappen in Den Haag en factoren die daarop van invloed kunnen zijn. Denk daarbij aan factoren zoals sociale support, welzijn, zorgen en veerkracht. Hiervoor zal ik een statistische analyse uitvoeren met de data die we met de RISE UP vragenlijst verkrijgen.

Daarnaast zal ik interviews of focus groups houden om de relatie verder te onderzoeken en om de maatschappelijke implicaties te onderzoeken. Verder zal ik me bezig houden met taken zoals het werven van participanten voor de studie tijdens bijvoorbeeld de maternale kinkhoest spreekuren in de Centra voor Jeugd en Gezin door heel Den Haag. Wellicht heb je me daar al eens ontmoet!

Honderd deelnemers

Vandaag heeft de honderdste deelnemer onze vragenlijst ingevuld! En augustus hebben we voor het eerst naar de resultaten gekeken en een overzicht gemaakt voor de FIAPAC conferentie van de International Federation of Abortion and Contraception Professionals.

Huidige status

Een kort overzicht in cijfers: op het moment van schrijven hebben we 120 vragenlijsten verstuurd waarvan er nu dus 100 zijn beantwoord. Ongeveer 80% van de deelnemers zijn zwangeren of mensen die pas een zwangerschap hebben afgebroken, de overige 20% zijn hun (ex-)partners. Een derde hoort over het onderzoek via het spreekuur voor de 22-wekenprik in het Centrum Jeugd & Gezin, meer dan de helft krijgt informatie bij een verloskundige en een tiende ziet onze poster of flyer of hoort het van iemand in hun omgeving.

Eerste resultaten

Merel heeft begin september met een poster de studie vertegenwoordigd op de FIAPAC conferentie in Riga, Letland. Voor deze poster hebben we een eerste analyse gedaan.

Hoe bedoeld een zwangerschap is meten wij door middel van de London Measure of Unplanned Pregnancy (LMUP). Deze maat bevat zes vragen die samen optellen tot een score van 0 (zeer onbedoeld) tot 12 (zeer bedoeld). Het gemiddelde van de LMUP onder zwangeren was nu 10,2 en de partners hadden een gemiddelde score van 9,9. Gemiddeld hadden de mensen die voor deze analyse de vragenlijst hadden ingevuld, hadden dus een bedoelde zwangerschap. In de groep die we in augustus bekeken hebben zaten nog geen mensen die de zwangerschap hadden afgebroken, dus we verwachten dat het uiteindelijke gemiddelde zeker nog wat lager ligt.

De figuur hieronder geeft de verdeling van de LMUP scores weer. Deze figuur stond ook op de poster. Wil je de hele poster zien? Die kan je hier bekijken. Mocht je vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen!

De komende maanden gaan we gestaag door met inclusie voor de RISE UP studie. We hebben contact gezocht met alle locaties van het Centrum Jeugd & Gezin in Den Haag en mogen onze poster bij steeds meer verloskundigen ophangen en flyers neerleggen. Vol vertrouwen!

Tien weken van RISE UP

Inmiddels zijn we tien weken bezig met de RISE UP studie! Waar zijn we nu en waar willen we heen?

Pilot

Begin dit jaar hebben we ruim een maand een pilot gedaan om te kijken wat er goed ging en hoe we de studie beter en makkelijker konden laten verlopen. De pilot hebben we geëvalueerd samen met een groep zorgverleners werkzaam in onder andere Moerwijk en plekken die aan de pilot meewerkten (Ella, TRIA, V&K en Huisartsencentrum Moerwijk) – nogmaals dank voor al jullie feedback! Deze evaluatie leidde tot twee grote verbeteringen:

  • Waar eerst toestemming op papier werd gegeven, verloopt dit nu via QR-codes op de flyers en posters online.
  • De vragenlijst is korter gemaakt: het duurt nu 20 tot 25 minuten om deze in te vullen, terwijl dat eerst een half uur duurde.

Waar zijn we nu?

In totaal zijn er nu 56 vragenlijsten verstuurd en 45 ingevuld. Van deze 45 vragenlijsten zijn er 35 ingevuld door zwangeren en 10 door partners.

Deze mensen hebben op allerlei verschillende plekken over de studie gehoord, namelijk bij: huisartsen (o.a. Huisartsencentrum Moerwijk), verloskundigen (Ella, TRIA, V&K, Femme, Mundo en Mervi den Hollander) en bij het spreekuur voor de 22-wekenprik tegen kinkhoest bij een Centrum voor Jeugd en Gezin (Loosduinen, Segbroek, Wateringse Veld en Bentelostraat). Ook Siriz en FIOM werken mee met de studie.

We zijn heel blij dat zij allemaal meewerken met de studie door de poster – zie bovenstaande foto bij Ella – in de wachtkamer te hangen en flyers mee te geven.

Plannen komende tijd

We willen op nog meer locaties mensen informeren over de studie, dus we gaan contact leggen met meer verloskundigen praktijken en huisartsen. Daarnaast hopen we ook op meer locaties van het Centrum voor Jeugd en Gezin onze poster te kunnen ophangen en flyers neer te leggen. Verder gaan we ervoor zorgen dat na de zomervakantie de vragenlijst kan ingevuld in alle talen die we voor ogen hadden. Nu kan dit in het Nederlands en Turks, na de zomervakantie willen we hier Arabisch, Mandarijn (Chinees), Pools, Bulgaars en Engels aan toevoegen.

In augustus zullen we een eerste analyse gaan doen met de vragenlijsten die dan zijn ingevuld. Merel mag in september namelijk op een conferentie aan de hand van een poster presenteren over de RISE UP studie! Die poster zullen we uiteraard ook hier delen. Als we deze eerste analyse doen, gaan we ook goed kijken of we een correcte representatie hebben van heel Den Haag. Als dat niet zo blijkt te zijn, gaan we onze manier van werving veranderen zodat alle groepen in Den Haag gerepresenteerd worden in onze studie.

Ons plan is om de studie in ieder geval tot en met april 2023 voort te zetten. Het doel is om nog heel wat mensen te vinden die onze vragenlijst willen invullen, dus we hebben nog een mooie uitdaging voor de komende 10 maanden!

Heb jij nog een geniaal idee hoe we meer mensen kunnen bereiken? Reageer hieronder of neem contact met ons op!

Website RISE UP gelanceerd

De RISE UP Studie website staat online! Op deze website kun je alle informatie vinden over dit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum. Heb je nog meer vragen? Ga dan naar de contact pagina.