Projecten gerelateerd aan RISE UP

Verbetering lokale praktijk rond onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap

Dit project richt zich op een multidisciplinaire aanpak omtrent ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap in Den Haag. Het project beoogt een betere samenwerking tot stand te brengen tussen professionals werkzaam in het medische en sociale domein, waardoor ondersteuning rondom onbedoelde zwangerschappen wordt verbeterd met reeds beschikbare interventies. Dit wordt bewerkstelligd door de ontwikkeling van een multidisciplinair leernetwerk en het gebruik van reflexieve monitoring in actie. 

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Nienke Slagboom: m.n.slagboom@lumc.nl

Kansrijke Start

Van conceptie tot 2-jarige peuter: de ontwikkeling die kinderen in hun eerste 1000 dagen meemaken is essentieel voor de verdere levensontwikkeling. Partijen uit de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en gemeenten werken samen om alle kinderen een kansrijke start te bieden. Het RIVM en de LUMC Campus Den Haag doen op landelijk en regionaal niveau onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn het operationaliseren van kwetsbaarheid rond de zwangerschap en het monitoren van de voortgang van Kansrijke Start-programma’s.  

Wil je meer weten over Kansrijke Start? Neem dan contact op met Joyce Molenaar: joyce.molenaar@rivm.nl  

ZonMW leernetwerk Onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap

Dit leernetwerk bestaat uit 25 projecten gericht op onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap, waarvan 13 onderzoeksprojecten en 12 projecten die als doel hebben de lokale samenwerking te verbeteren. Het leernetwerk is er voor deze projecten om samen te kunnen werken, af te stemmen en kennis uit te wisselen. Daardoor kunnen we de kennis van de verschillende projecten op een eenduidige en samenhangende manier verspreiden.

Wil je meer weten over het leernetwerk? Bekijk dan dit nieuwsbericht van ZonMw: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/het-leernetwerk-in-beeld/

Centering Pregnancy

Centering Pregnancy is een vorm van groepszorg voor zwangeren die ongeveer op hetzelfde moment zijn uitgerekend. Na een eerste individueel consult komen zij samen voor de controles en voor het bespreken van medische zorg. Deze sessie zijn op vaste moment en duren ongeveer 2 uur. Een groep wordt begeleid door twee vaste mensen: een verloskundige en een andere zorgverlener. 

Wil je meer weten over Centering Pregnancy? Bekijk dan de website: https://centeringzorg.nl/centeringpregnancy/ 

Werkplaats SAMEN

De werkplaats SAMEN is een samenwerkingsverband in de zorg voor jeugd met partners op het gebied van beleid, onderzoek, praktijk, onderwijs en gezinnen. Samen pakken zij maatschappelijke vraagstukken op en stimuleren zij de toepassing van kennis en innovaties. Verschillende ontwikkellijnen, onderzoeksprojecten en activiteiten zijn onderdeel van de werkplaats. De kennis die in leernetwerken en onderzoeken wordt opgedaan, wordt in de bijeenkomsten met partners in de zorg voor jeugd gedeeld.

Wil je meer weten over dit Werkplaats SAMEN? Bekijk dan de website: https://www.werkplaatssamen.nl/