Stage update van Roos en Leanne

Van februari tot en met juni 2023 hebben Roos en Leanne stagegelopen bij de RISE UP studie. Roos is een masterstudent Health Sciences en Leanne een masterstudent Global Health, en beiden studeren ze aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voor hun opleiding deden ze allebei een eigen onderzoek binnen de RISE UP studie. Hieronder leggen ze hun resultaten uit.

Onbedoelde zwangerschappen

Onbedoelde zwangerschappen kunnen samenhangen met een verminderde gezondheid voor moeders en de kinderen. Daarom was het doel van onze stage om factoren die gerelateerd zijn aan onbedoelde zwangerschappen in kaart te brengen.

De data die we hebben gebruikt voor onze eigen onderzoeken is voorlopige data. De RISE UP studie gaat namelijk nog in ieder geval een jaar door, dus er zullen nog deelnemers bij komen. Hierdoor kunnen resultaten nog veranderen.

Met de voorlopige data die wij voor ons onderzoek hebben gebruikt, hebben we gevonden dat 24% van alle zwangerschappen in onze dataset onbedoeld waren. Een interessante bevinding is dat een groot deel van deze groep vrouwen zowel negatieve als positieve gevoelens ervaart met betrekking tot de zwangerschapsintentie. Dus niet alle onbedoelde zwangerschappen worden als negatief ervaren. Ook hebben we gevonden dat het ervaren van negatieve gebeurtenissen, zoals een scheiding of het verliezen van een geliefde gedurende een persoons leven en het gebruik van anticonceptie in de maand vóór een zwangerschap de kans op een onbedoelde zwangerschap vergrootten. Deze voorlopige resultaten geven meer inzicht in welke personen een verhoogd risico hebben op een onbedoelde zwangerschap. Dit kan helpen bij het verbeteren van de zorg, zodat vrouwen met een kinderwens hierin ondersteund kunnen worden en vrouwen zonder kinderwens de middelen en kennis kunnen verkrijgen om een zwangerschap te voorkomen.  

Anticonceptie bij de verloskundige

Wil je anticonceptie? Dan kun je in Nederland terecht bij bijvoorbeeld de huisarts, maar ook bij de verloskundige. Dit geldt niet alleen voor mensen die al bekend zijn bij een verloskundige vanwege hun zwangerschap, maar voor iedereen die anticonceptie wil. 

Verloskundigenpraktijken in Den Haag wilden graag weten hoe vrouwen het ervaren om anticonceptie bij een verloskundige te krijgen. Daarom hebben ze ons gevraagd dit te onderzoeken. 

Leanne heeft de afgelopen maanden interviews gehouden met tien vrouwen die voor anticonceptie naar de verloskundige gingen. Sommige van deze vrouwen waren al bekend bij de verloskundige vanwege een zwangerschap, maar anderen kwamen er alleen voor anticonceptie.

Uit de interviews is gebleken dat alle geïnterviewde vrouwen hun afspraak voor anticonceptie met een verloskundige als prettig hebben ervaren! Bijvoorbeeld omdat ze de verloskundige vriendelijk en empathisch vonden, omdat de verloskundige genoeg tijd voor je neemt, en omdat de verloskundige je goed informeert over de anticonceptiemethoden en de bijwerkingen. 

Veel mensen weten niet dat je voor anticonceptie naar de verloskundige kunt gaan. Maar de gevonden positieve ervaringen laten zien dat het belangrijk is om meer mensen te informeren over deze optie.

Partners voor de werving: bedankt!

Naast ons eigen onderzoek hebben wij gewerkt aan de werving van nieuwe deelnemers voor de RISE UP studie. We waren hiervoor vaak te vinden bij verschillende CJGs in Den Haag en we brachten flyers naar partners die ons helpen met de werving. We willen graag alle medewerkers van de CJGs, verloskundigen praktijken, HMC, huisartsen, Fiom en Siriz bedanken voor het leuke contact dat wij in de afgelopen maanden met jullie hebben gehad!