Waarom is het belangrijk dat we zwangerschappen in Den Haag in kaart brengen?

Vergeleken met het landelijk gemiddelde heeft Den Haag vaker te maken met zwangerschappen met nadelige uitkomsten en zwangerschappen in een kwetsbare situatie. Onbedoelde zwangerschappen kunnen voorkomen in kwetsbare situaties of leiden tot het ontstaan daarvan. Haagse verloskundigen denken dat onbedoelde zwangerschappen in Den Haag misschien wel twee keer vaker voorkomen vergeleken met het gemiddelde in Nederland.

In deze studie kijken we naar verschillende punten om erachter te komen hoe bedoeld een zwangerschap is.  We vragen onder andere naar gebruik van voorbehoedsmiddelen, de timing van de zwangerschap en kinderwens.

In de steekproef zullen we deelnemers met hun toestemming volgen tot 2 jaar na het einde van de zwangerschap. We kiezen hiervoor omdat de eerste 1000 dagen, de periode van de zwangerschap en de eerste twee jaar van het leven, van grote invloed zijn op iemands gezondheid en welzijn gedurende hun leven en dat van latere generaties.

Met de resultaten van de RISE UP studie gaan we de zorg voor zwangeren en hun partners in Den Haag verbeteren.

Met dit deel van de studie gaan we zwangerschappen in Den Haag in kaart brengen. We hebben daarbij de volgende onderzoeksvragen:

  1. Welk deel van de zwangerschappen in Den Haag is onbedoeld?
  2. Wat zijn de beschermende factoren en risicofactoren?
  3. Wat is het effect van een onbedoelde (kwetsbare) zwangerschap op de gezondheid van ouder(s) (en kind)?

Om deze vragen te beantwoorden is het belangrijk dat we informatie krijgen over alle zwangerschappen in Den Haag, zowel bedoeld als onbedoeld.

Voor de steekproef gebruiken we twee manieren om informatie te verzamelen. Deelnemers van de studie vullen een vragenlijst in en we vragen of wij gegevens over hen en hun gezondheid mogen inzien. Als ze daar toestemming voor geven, kunnen wij die gegevens koppelen aan hun antwoorden op de vragenlijst. Zo kunnen we kijken wat voor gezondheidsuitkomsten de deelnemers ervaren. Ook proberen we verbanden te leggen tussen de antwoorden op de vragenlijst en gezondheidsuitkomsten.

We hebben eerst een klein onderzoek, een pilot, gedaan. Op basis daarvan hebben we de steekproef verbeterd. Deelnemers kunnen de vragenlijst invullen in het Nederlands, Engels, Turks, Arabisch, Mandarijn, Pools en Bulgaars.

In 2022 en 2023 verzamelen informatie via de vragenlijst. Daarna volgen we de deelnemers tot twee jaar na het einde van de zwangerschap als zij daar toestemming voor geven.

In de vragenlijst stellen we vragen over de volgende onderwerpen:

Ben jij of ken je iemand die:

  • Nederlands, Turks, Arabisch, Mandarijn, Pools, Bulgaars of Engels spreekt, en;
  • In Den Haag woont en zwanger is of korter dan 3 maanden geleden de zwangerschap heeft afgebroken, of;  
  • Partner is of was van iemand die in Den Haag woont en zwanger is of korter dan 3 maanden geleden de zwangerschap heeft afgebroken?

Dan kan je meedoen met onze studie! Onderstaande video geeft je meer informatie:

Hier is een link naar de informatiebrief, waar het verloop van de studie en de voor- en nadelen van deelname nog uitgebreider beschreven worden.

 

Als je meer informatie wil, vragen hebt of je wil aanmelden van de studie, neem dan contact met ons op: riseup@lumc.nl of +31(0)615677834.

Op meerdere momenten zullen we zo’n 20 mensen over hun onbedoelde zwangerschap interviewen: aan het begin van de zwangerschap, na een bevalling of abortus, en een jaar na een bevalling of abortus. Daarnaast willen we ook interviews doen met degenen van wie deze mensen zwanger zijn geworden. 

Als we uit deze interviews en de steekproef eerste resultaten hebben, zullen we ook ongeveer 10 zorgverleners uit het medische en sociale domein interviewen.

In de interviews nemen we een levensloopperspectief. We zijn benieuwd hoe iemands leven eruit heeft gezien en hoe zij hun huidige situatie daarbinnen plaatsen. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in thema’s rond familie, zorg, relaties, seks, anticonceptie en zwangerschappen. 

De RISE UP studie heeft subsidie ontvangen van ZonMw. Wij maken dan ook deel uit van het ZonMw leernetwerk onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. 

Om ons doel te behalen, werken wij samen met verschillende partners in Den Haag.